T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


POLATLI


Bulunduğunuz Yer: Kamu Kurumları  >>   Müdürlükler  >>   Mal Müdürlüğü

 Mal Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 MALMÜDÜRLÜĞÜ

            1- KURULUŞUN GENEL TANITIMI

                        a)Görevleri: Malmüdürlüğümüz 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığına verilen görevlerden taşra teşkilatları tarafından yerine getirilmesi gereken işlemleri yerine getirmektedir.

                        b)Teşkilat Yapısı: Malmüdürlüğümüz içerisinde Muhasebe Birimi, Milli Emlak Birimi, Hazine Avukatlığı ve Muhakemat Birimi mevcuttur.

                        c)Kadro ve Personel Durumu: 1 Malmüdürü 1 Milli Emlak Uzmanı, 3 Muhasebe Uzmanı, 2 Hazine Avukatı 1 Milli Emlak Şefi, 1 Muhasebe Şefi, 1 Milli Emlak Harita Teknikeri, 9 adet Muhasebe Biriminde görev yapan V.H.K.İ., 5 adet Milli Emlak Biriminde görev yapan V.H.K.İ., 3 Muhasebe Memuru, 1 Milli Emlak Memuru, , 3 Muhakemat Memuru, 1 şoför, 1 Bekçi, 1 Kaloriferci, 2 Hizmetli olmak üzere    36 personel ile hizmet verilmektedir.

                        d)Bina, lojman, diğer sosyal ve yardımcı tesisler durumu: Malmüdürlüğümüz İlçe Hükümet Konağının en üst katında hizmet vermekte olup hizmet verdiği alan yeterlidir. 2 adet lojman mevcut olup lojmanlar küçük ve sobalıdır. 1 memur ve 1 hizmetli ikamet etmektedir.

                        e)Araç-makine parkı ve teçhizat durumu: Malmüdürlüğümüze ait 3 adet araç mevcut olup 1 adedi arazi, 1 adedi binek, 1 adedi de SW tipi binek araçtır. Malmüdürlüğümüz birimlerinde otomasyon ihtiyacını karşılayacak bilgisayar araç gereç mevcuttur.

           

             2- ÇALIŞMALAR: Muhakemat Servisince Polatlı Adliyesinde devam eden rutin dava, keşif, icra işlemlerine yıl boyunca devam edilmekte olup, bu kapsamda 2009 yılında 451 adet hukuk davasından 55 adedi kesinleştirilmiş, 161 adet ceza davasından 5 adedi kesinleştirilmiş olup, 9 adet icra davasından ise kesinleşen yoktur. 515 adet devam eden icra takibi mevcut olup 397 adedi ise tahsilat yapılmak suretiyle sonuçlandırılmıştır.

    2009 yılı boyunca Muhasebe Birimimizce de Genel Bütçeye dahil 56 tahakkuk dairesinde çalışan 1647 personelin maaş, özlük işlemleri ile bu dairelerin yapılan toplam harcamaları için 2009 yılında 63.178.823,83 TL ödeme yapılmış, yine 2009 yılı için 9.986.388 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.

    2009 yılı içerisinde Milli Emlak Servisince ise 7927 gelir getiren, 154 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, 231 adet Milli Emlak ile ilişikli ve 630 adet tahsisli taşınmazların idareleri çerçevesinde 17 adet yeni kiralama yapılmış, daha önceki yıllarda kiralananlarla birlikte 258.146,86 TL kira geliri elde edilmiş, 80.024,62 TL lojman kira geliri elde edilmiş, 3620 kişiye 41.438.472,53 m2’lik Hazine taşınmazının işgali nedeniyle 1.887.530,81 TL ecrimisil tahakkuk ettirilmiş, çeşitli kanunlar çerçevesinde ihaleye çıkarılan 204 adet ve ferağı verilen 80 adet taşınmaz ile daha önceki tarihlerde vadeli satışı yapılan 242 adet taşınmazın satış bedelinden 2.064.455,71 TL’lik tahsilat yapılmış, yapılan taşınmazmal satışları nedeniyle Belediyeler Gecekondu Önleme Fonuna 62.108,60 TL, Belediyeler Hesabına 167.693,15 TL, ilgili köy muhtarlıkları hesabına aktarılmak üzere de İl Özel İdaresi Hesabına 327.814,27 TL kaynak aktarılmıştır. Yine 12.992,40 TL’lik taşınırmal satışı gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde yine Milli Emlak birimimizce 83 taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ve yer teslimi işlemleri gerçekleştirilmiş, tahsis amacında kullanılmayan 33 adet taşınmazın tahsisi kaldırılmıştır.           


Malmüdürü Hüseyin KARACAMilli Emlak Birimi

Muhasebe Birimi

Hazine Avukatlığı

Yardımcı Personel

 


Tel: (312)623 12 66

Fax: (312)623 17 26

E-mail:
sym06118@muhasebat.gov.tr            ip-numaram.com IP adresi

Tel:(312) 621 35 10 - 621 35 13 Fax:(312) 621 35 19 e-posta: polatlikaymakamligi@gmail.com
Copyright© Polatlı Kaymakamlığı