T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


POLATLI


Bulunduğunuz Yer: Kamu Kurumları  >>   Müdürlükler  >>   İlçe Tarım Müdürlüğü

 İlçe Tarım Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

"2009 YILI FAALİYET RAPORU"

 

1.İlçenin Tarihi ve Coğrafik Durumu

 

       Tarihi Durumu :

 

       Polatlı İlçesinde insan yerleşiminin bilinen en eski tarihi olan M.Ö. 3000 yıllarına kadar yaşam izlerine rastlanmaktadır. İlk Tunç Çağından itibaren Polatlı Bölgesinin   insan yaşamına uygun, tarıma elverişli bereketli topraklara sahip bir bölge olduğu, ilçe sınırları içinde Polatlı merkez, Yassıhöyük (Gordion) Sarıoba , Müslüm, Karapınar, Beyceğiz, Eskiköseler ve Gündoğan Köylerinde çok sayıda bulunan Höyüklerden anlaşılmaktadır. Frig Krallığı’nın başkenti olan “ Gordion Antik Şehrinin” kalıntıları Sakarya Irmağının doğu kıyısında ve İlçemize bağlı  Yassıhöyük   Köyünde bulunmaktadır. 1951 yılında başlayan kazılarda Gordion şehri höyüğünün yanı sıra içlerinde Kral Midas tümülüsünün de bulunduğu 25 adet Tümülüs kazılmıştır. Bu kazılarda ele geçen eserlerin büyük çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ nde  bir kısmı da  Yassıhöyük Köyünde bulunan Gordion Müzesinde sergilenmektedir. İlçemiz köylerinde Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan çok sayıda türbe, kitabe, konak, çeşme ve mezar taşları bulunmaktadır.

       Milli Mücadele yıllarında bağımsızlığını kazanmak için savaşan Türk Milleti ile Yunanlılar arasında gerçekleşen, 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi de 1922 yılında ilçemiz sınırları içinde yaşanmıştır. Atatürk ,İsmet ve Fevzi Paşalar savaşı düşmanın yaklaştığı en son nokta olan Üçpınar Köyündeki Duatepeden yönetmişlerdir. İlçemizin kurtuluş günü olan 13- Eylül ‘ de her yıl görkemli kutlamalar yapılmaktadır.

        30-Mayıs-1926 tarihinde ve 788 sayılı “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”nun ikinci maddesi gereğince Polatlı Ankara iline bağlı bir ilçe merkezi olmuştur. 2007 yılı adrese dayalı sayımı sonuçlarına göre İlçe merkez nüfusu 91.166,  köyler nüfusu 27.288 ve ilçe toplam nüfusu 118.454 dür.İlçemize bağlı 82 köy ve 2 mahalle bulunmaktadır.

 

Coğrafi Durumu :

 

Polatlı coğrafi konum olarak Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, 39 derece 35 dakika kuzey enlemi ile, 32 derece 08 dakika doğu boylamının kesiştiği noktada yer almaktadır. Ankara  ili’ne bağlı olan Polatlı ilçesi İç Anadolu Bölgesi Yukarı Sakarya  bölümünde yer almaktadır. Polatlı kuzeyinde ve batısında tabii hudutlarla sınırlanmıştır. Kuzeyden Ankara çayı, batıdan gelen Porsuk Çayı, Sakarya nehri ile birleşmektedir. Bu akarsulardan sulama yapılarak yararlanılmaktadır. İlçe doğudan Haymana, batıdan Sivrihisar, kuzeyden Beypazarı, Ayaş, güneyden Yunak ve Çeltik ilçeleri ile sınırlanmıştır.

Toplam yüzölçümü 3235 km2 dir. İlçe coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir. İlçe topraklarının %25  kadarı düzlük, geriye kalan bölümü ise dalgalıdır. İlçenin en yüksek noktası  1437  metre yükseklikteki Çile Dağıdır. Çile dağından batıya ve güneye gidildikçe yükseklik artar Polatlı yöresi jeolojik olarak genç tersiyer ve yaşlı çökellerin hakim olduğu bir yapıya sahiptir. Polatlı ilçe merkezinin kuzeybatısında büyük bir volkanik kütle uzanmaktadır, burada başlıca yükseltiyi Basri kale tepesi oluşturmaktadır. Polatlı ilçe merkezi bu tepenin eteklerinde uzanmıştır, ilçe merkezindeki rakım  860 m. civarındadır. Polatlı da kuzeye gidildikçe yükseklik artar.

Polatlı ilçesi önemli ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir-İzmir demiryolu Polatlı’nın içerisinden geçer. Ayrıca Eskişehir-Ankara karayolu ilçe merkezinden geçmektedir. Polatlı’nın Ankara’ya uzaklığı 76 km’dir.

 

            İklim Durumu :

 

İlçede İç Anadolu bölgesinin karakteristik iklimi olan karasal iklim tipi götülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk , kar ve yağmur yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı ortalama 360mm dir. En yüksek sıcaklık ortalaması  29.6 Co (Temmuz ayı )  ve en düşük sıcaklık ortalaması ise -3.6 C0 ( ocak ayı) dır.

Bitki Örtüsü ve Toprak Yapısı:

Polatlı topraklarının tamamına yakını çok çeşitli kireçtaşlarının üzerinde kurulmuştur. Az yağıştan dolayı karbonatların biriktiği kalsimorfik oluşumun gerçekleştiği yer yer killi , killi-tınlı , tınlı tekstürlerde olup   kireç oranı toprak yapısı içinde oldukça fazla miktardadır.Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkır ve steplerdir. Bozkırlarda geven otu ve diğer otsu bitkiler hakimdir, nehirlerin kenarında bulunan korularda söğüt, iğde, akasya , ahlat , yabani erik ,armut ve karaçalıya rastlanır. Polatlı hem iklim hem de arazi olarak hububat ekimine elverişli olduğu için bölgemizin ikinci hububat ambarı durumundadır.

 

2.Arazi Varlığı ve Dağılımı

 

1.ARAZİ DAĞILIMI

Arazi Cinsi

Alanı (ha)

Oran (%)

Sulanan Alan (ha)

Tarım Arazisi

218.286

67.48

30.000

Çayır Mer’a

55.000

17.00

 

Ormanlık-Çalılık-Fundalık Alan

1.500

0,46

 

Tarım dışı

48.714

15,06

 

TOPLAM

323.500

100

 2. TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Arazi Cinsi

Ekilen Alan (ha)

Nadas (ha)

Alanı (ha)

Oran (%)

Tarla Alanı

167.686

29.484

197.170

90.33

Sebze Alanı

 

 

11.650

5,34

Endüstri Bitkileri

 

 

7.250

3,32

Yem Bitkileri

 

 

1.739

0,79

Bağ  ve Meyve Alanı

 

 

477

0,22

TOPLAM

 

 

218286

100

 


    4.İlçenin Tarımsal Yapısı

    Üretilen Bitkisel Ürünler Hakkında Genel Bilgi :

İlçemizin 2009 yılı itibariyle önemli ekilişleri ve verim miktarları  aşağıda çıkartılmıştır.

 

ÜRÜN CİNSİ

ÜRETİM (Ton)

Buğday

435.937

Kuru Soğan

317.500

Şekerpancarı

225.000

Arpa

138.335

Kavun ve Karpuz

126.000

 

Hayvansal Ürünler Hakkında Genel Bilgi

CİNSİ

MİKTARI (Adet)

BÜYÜKBAŞ

12.355

KÜÇÜKBAŞ

107.010

KANATLI

51.900

ARI   

1.850

 

 

 

 

5-İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

 

    İlçede Yürütülen Demonstrasyon Çalışmaları ve Projeler

% 40 İl Özel İdare Katkılı Buğday Tohumluğu Dağıtım Projesi : İlçemiz köy ve mahallelerinden  611 çiftçiye toplam olarak %60 çiftçi katkı payı alınarak 794.550 kğ bezostaya buğday tohumluğu dağıtımı yapılmıştır.

 

    Anıza Direk Ekim Mibzeri ile 7 köyümüzde 7 çiftçimizin toplam 265 dekarlık alanında ekimler yapılmıştır.

 

    Buğday Çeşit Demonstrasyonu:Kargalı ve Yassıhüyük Köylerinden birer çiftçiye 100’er kg Tosunbey Buğday tohumluğu dağıtılmıştır.

 

    Silajlık Mısır Demonstrasyonu : İlçemiz köylerinden 10 çiftçimize %25 Çiftçi Katkı Payı alınarak onar dekarlık Silajlık Mısır Tohumu dağıtılmıştır.

 

    Aspir Demonstrasyonu : : İlçemiz köylerinden 6 çiftçimize %25 Çiftçi Katkı Payı alınarak onar dekarlık Sertifikalı Aspir Tohumu dağıtılmıştır.

 

    Adi Fiğ Demonstrasyonu : İlçemiz köylerinden 10 çiftçimize %25 Çiftçi Katkı Payı alınarak onar dekarlık Adi Fiğ  Tohumu  dağıtılmıştır.

 

    Macar Fiği Demonstrasyonu : İlçemiz köylerinden 20 çiftçimize %25 Çiftçi Katkı Payı alınarak onar dekarlık Macar Fiği  Tohumu  dağıtılmıştır.

 

    Koç Dağıtımı : İlçemiz Çiftçilerinden 5 kişiye Akkaraman, 112 kişiye Merinos Cinsi olmak üzere Toplam 117 koç dağıtılmıştır.

 

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı : Makine ekipman hibe sözleşmesi ile ilgili olarak 4. etapta ilçemiz köylerinden 45 çiftçinin, 5.etapta 154 çiftçinin projesi  Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olup toplam 199 adet proje onaylanmıştır.

 

    Süne Mücadelesi : 2009 Yılında İlçemizde kıymetlendirme ve nimf sörveyleri sonucuna göre 24.286 ha lık alanda  yer aletleri ile devlet tarafından 3643 litre ilaç dağıtılarak ilaçlama yapıldı.Diğer alanlarda Çiftçi imkanlarına göre  ilaçlama yapıldı.

 

    Ağaçlandırma Çalışmaları ve Meyve Fidanı Dağıtımı: 2009 yılında ilçemizde dağıtılan fidan çeşidi ve sayısı aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

 

FİDAN ÇEŞİTİ

ADET

ELMA

200

ARMUT

75

KİRAZ

900

VİŞNE

300

AKASYA

21.600

İĞDE

5.000

 

Veterinerlik Hizmetleri

İlkbahar 1. dönem büyükbaş şap aşılaması; 12.355 adet hayvana yapıldı

İlkbahar 2. dönem büyükbaş şap aşılaması; 12.514 adet hayvana yapıldı

Genç Sığır Brusella aşılaması 878 adet  

Koyun Brusellası 2485

Küçükbaş Çiçek Aşılaması 5131 adet

Kedi Köpek Kuduz aşılaması 669 adet  

Koyun Keçi vebası aşılaması 2770 adet 

Sığır Şarbon aşılaması 1720 adet

Koyun Şarbon aşılaması 7127 adet

Muhtelif hayvan sağlığı taraması 214.562 adet

Tek tırnaklı Şarbon aşılması 8 adet ilk altı aylık dönemde yapılmıştır

 

DSC04349  100_1135  100_1118  2  3  9  İlgili resim bulunamadı  13  25  46  48  49  51  İlgili resim bulunamadı  100_0787  100_1107  100_1135  İlgili resim bulunamadı  100_1144  100_1151  100_1155  100_1158  100_1167  İlgili resim bulunamadı  100_1182  100_1532  100_1533  100_9724  100_9870  2008_06140023  2008_06140025  DSC03233  DSC03239  DSC04305  DSC04309  DSC04332  DSC04341  DSC04348  DSCF3663  DSCF3664  DSCF3705  DSCF3707  GetAttachment  KİMYON  PANCAR  S6303447  S6303452  Salih-0101  Salih-0106  SOĞAN              ip-numaram.com IP adresi

Tel:(312) 621 35 10 - 621 35 13 Fax:(312) 621 35 19 e-posta: polatlikaymakamligi@gmail.com
Copyright© Polatlı Kaymakamlığı